Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Phân tích lợi ích chi phí là gì?
2019/04/30 Bình luận : Lượt xem: 1280
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Phân tích lợi ích chi phí là một quá trình các doanh nghiệp sử dụng để phân tích các quyết định. Doanh nghiệp hoặc nhà phân tích tính tổng lợi ích của một tình huống hoặc hành động và sau đó trừ đi các chi phí liên quan đến việc thực hiện hành động đó.

Phân tích lợi ích chi phí là gì?


 Một số chuyên gia tư vấn hoặc nhà phân tích cũng xây dựng mô hình để đặt giá trị đồng đô la lên các mặt hàng vô hình, chẳng hạn như lợi ích và chi phí liên quan đến việc sống ở một thị trấn nhất định và hầu hết các nhà phân tích cũng sẽ tính chi phí cơ hội vào các phương trình đó.
Phân tích chi phí lợi ích
Trước khi xây dựng nhà máy mới hoặc đảm nhận một dự án mới, các nhà quản lý thận trọng tiến hành phân tích lợi ích chi phí để đánh giá tất cả các chi phí và doanh thu tiềm năng mà   một công ty có thể tạo ra nếu hoàn thành dự án. Kết quả của phân tích sẽ xác định xem dự án có khả thi về mặt tài chính hay công ty nên theo đuổi dự án khác.

Quy trình phân tích lợi ích chi phí
Bước đầu tiên trong quy trình là lập một danh sách toàn diện về tất cả các chi phí và lợi ích liên quan đến dự án hoặc quyết định. Chi phí nên bao gồm chi phí trực tiếp và gián tiếp, chi phí vô hình, chi phí cơ hội và chi phí rủi ro tiềm ẩn. Lợi ích nên bao gồm tất cả các khoản thu trực tiếp và gián tiếp và lợi ích vô hình, chẳng hạn như tăng sản xuất từ ​​sự cải thiện an toàn và tinh thần của nhân viên, hoặc tăng doanh số từ thiện chí của khách hàng. Sau đó, nhà phân tích nên áp dụng một đơn vị đo lường tiền tệ chung cho tất cả các mục trong danh sách, đặc biệt chú ý không đánh giá thấp chi phí hoặc đánh giá quá cao lợi ích. Một cách tiếp cận thận trọng với nỗ lực có ý thức để tránh mọi xu hướng chủ quan khi tính toán ước tính là phù hợp nhất khi gán giá trị cho cả chi phí và lợi ích cho phân tích lợi ích chi phí.

Bước cuối cùng là so sánh kết quả của tổng chi phí và lợi ích định lượng để xác định xem lợi ích có cao hơn chi phí hay không. Nếu vậy, quyết định hợp lý là đi tiếp với dự án. Nếu không, doanh nghiệp nên xem xét lại dự án để xem liệu nó có thể điều chỉnh để tăng lợi ích hoặc giảm chi phí để làm cho dự án khả thi hay không. Nếu không, công ty có thể từ bỏ dự án.

Giới hạn của phân tích lợi ích chi phí
Đối với các dự án liên quan đến chi tiêu vốn từ nhỏ đến trung bình và ngắn đến trung gian về thời gian hoàn thành, phân tích lợi ích chi phí chuyên sâu có thể đủ để đưa ra quyết định hợp lý, đầy đủ thông tin. Đối với các dự án rất lớn với thời gian dài hạn, phân tích lợi ích chi phí thường không tính đến các mối quan tâm tài chính quan trọng như lạm phát, lãi suất, dòng tiền khác nhau và giá trị hiện tại của tiền. Các phương pháp phân tích ngân sách vốn thay thế bao gồm giá trị hiện tại ròng  hoặc tỷ suất hoàn vốn nội bộ  phù hợp hơn cho các tình huống này.


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]