2015/11/08 Bình luận : Lượt xem: 24507
Doanh nghiệp mở sổ kế toán khi nào ? Khóa sổ kế toán khi nào ? Các mẫu sổ, phương pháp ghi sổ được thực hiện theo thông tư nào của BTC

Phương pháp mở sổ và ghi sổ kế toán

Doanh nghiệp sẽ mở sổ kế toán khi nào. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, kế toán tổng hợp phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cũng là quyền lợi của doanh nghiệp mình. Nếu doanh nghiệp bạn mở sổ, ghi số kế toán không đúng sẽ bị phạt theo quy định phạt luât.

Phương pháp mở sổ kế toán cho doanh nghiệp XKLD NHAT BAN của mình như sau:

Theo thông tư 200/BTC/2014 sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn phương pháp mở sổ kế toán như sau:

- Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.

Sổ kế toán của doanh nghiệp có 2 dạng đó là : dạng quyển và dạng sổ tờ rơi. Hiện nay doanh nghiệp thường dùng dạng quyển.

- Đối với sổ kế toán dạng quyển:

+ Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

+ Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. 


- Đối với sổ tờ rời:

+ Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.

+ Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời.

+ Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. 


Phương pháp Ghi sổ kế toán: Công Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh các con số, số liệu là chính xác. Nếu số liệu doanh nghiệp bạn gặp rắc rối lớn, bị phạt thậm trí đình chỉ hoạt động.

Phương pháp Khoá sổ kế toán: Cuối kỳ, cuối quý, cuối tháng..tùy thuộc doanh nghiệp thì kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. 

Bạn là kế toán mới, hay sinh viên năm đầu, năm 2 của trường đại học cao đẳng bạn hiểu Sổ Kế Toán là gì ? Hãy tìm hiểu thêm để trang bị cho mình kiến thức cho tương lai.


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/