2015/08/26 Bình luận : Lượt xem: 2793
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Quy định về mức hưởng chế độ thai sản năm 2016 tại Điều 39 Luật BHXH số 58/2014/QH13

Mức hưởng chế độ thai sản

Tại Điều 39 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Nếu người lao động chưa đóng BHXH đủ 6 tháng thì mà thực hiện khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, khi con chết hoặc mẹ chết, hoặc người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm

chế độ thai sản 2016

Trường hợp lao động nữ nghỉ việc đi khám thai hoặc lao động nam có vợ sinh con thì:

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày

Trường hợp sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý hoặc người lao động thực hiện các biên pháp tránh thai thì:

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 30 ngày.

Chú ý:

Nếu người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Tại điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Lao động nữ mang thai

Lao động nữ sinh con

Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản

Người lao động nhân nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con

Lưu ý:

Lao động nữ mang thai, người mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhân nuôi con.


Cùng bình luận !