2015/10/15 Bình luận : Lượt xem: 2763
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động thì bị phạt như thế nào ? Phạt được theo quy định nào của chính phủ, hay bộ tài chính.

Quy định xử phạt khi không ký hợp đồng lao động với nhân viên

Theo nghị định 88/2015/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 07/10/2015 có quy định rõ việc chủ doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng lao động với nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp có thời gian làm việc từ 03 tháng trở nên. Nếu chủ doanh nghiệp vi phạm 

- Lao động làm việc từ 3 tháng trở nên.

- Không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động.

- Giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động.

Thì chủ doanh nghiệp bị phạt theo quy định sau đây:

- Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
- Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
- Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
- Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
- Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

2. Phạt 20.000.000 đồng - 25.000.000 đồng đối chủ doanh nghiệp khi:


a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;
b) Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;
c) Giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Hãy trở thành người lao động thông minh tránh gặp những tình huống bất lợi với bạn.

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !