2015/09/07 Bình luận : Lượt xem: 2879
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì và sắp xếp chứng từ kế toán như thế nào - Một số kinh nghiệm trước khi đi quyết toán thuế

Các chứng từ cần sắp xếp trước khi đi quyết toán thuế

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

TÍNH CHẤT

BB (*)

HD (*)

A - CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY

 

I - Lao động tiền lương

 

 

 

1

Bảng chấm công

01a-LĐTL

 

x

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

01b-LĐTL

 

x

3

Bảng thanh toán tiền lương

02-LĐTL

 

x

4

Bảng thanh toán tiền thưởng

03-LĐTL

 

x

5

Giấy đi đường

04-LĐTL

 

x

6

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

05-LĐTL

 

x

7

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

06-LĐTL

 

x

8

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

07-LĐTL

 

x

9

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

 

x

10

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

 

x

11

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

10-LĐTL

 

x

12

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

11-LĐTL

 

x

 

II - Hàng tồn kho

 

 

 

1

Phiếu nhập kho

01-VT

 

x

2

Phiếu xuất kho

02-VT

 

x

3

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

03-VT

 

x

4

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

04-VT

 

x

5

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

05-VT

 

x

6

Bảng kê mua hàng

06-VT

 

x

7

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

07-VT

 

x

8

Bảng tổng hợp Nhập xuất tồn kho

S08-DNN

x

 

 

III - Tiền tệ

 

 

 

1

Phiếu thu

01-TT

x

 

2

Phiếu chi

02-TT

x

 

3

Giấy đề nghị tạm ứng

03-TT

 

x

4

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

04-TT

 

x

5

Giấy đề nghị thanh toán

05-TT

 

x

6

Biên lai thu tiền

06-TT

x

 

7

Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

07-TT

 

x

8

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)

08a-TT

 

x

9

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

08b-TT

 

x

10

Bảng kê chi tiền

09-TT

 

x

 

IV - Tài sản cố định

 

 

 

1

Biên bản giao nhận TSCĐ

01-TSCĐ

 

x

2

Biên bản thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

 

x

3

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

03-TSCĐ

 

x

4

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

04-TSCĐ

 

x

5

Biên bản kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

 

x

6

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

06-TSCĐ

 

x

B - CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

1

Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH

 

 

x

2

Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản

 

 

x

3

Hoá đơn Giá trị gia tăng

01GTKT

x

 

4

Hoá đơn bán hàng thông thường

02GTTT

x

 

5

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

03XKNB

x

 

6

Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý

04HGDL

x

 

7

Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính

05TTC-LL

x

 

8

Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn

 

x

 

9

..........................

 

 

 

Kinh nghiệm khi quyết toán thuế - cần chuẩn bị:

I. Chuẩn bị về mặt hồ sơ, chứng từ, sổ sách

1. Hồ sơ pháp lý công ty và các thủ tục đăng ký ban đầu
+ Đăng ký kinh doanh
+ Điều lệ Công ty
+ Đăng ký chế độ, hình thức kế toán
+ Đăng ký phương pháp khấu hao, phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp xuất kho…
+ Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
+ Đăng ký TK ngân hàng

quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì

2. Chứng từ, sổ sách kế toán

+ Sổ sách
- Báo cáo tài chính năm (Bảng cân đối phát sinh tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính)
- Sổ cái các tài khoản
- Sổ chi tiết các tài khoản
- Sổ quỹ TM, TGNH
- Bảng tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
- Biên bản đối chiếu công nợ
- Bảng xuất nhập tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu…
- Bảng trích KH TSCD, phân bổ chi phí trả trước, bảng tính giá thành…
+ Tờ khai thuế
- Tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm của các loại thuế phát sinh trong năm, kẹp cùng hóa đơn đầu vào, đầu ra, các bảng kê – phụ lục liên quan…
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành, mất cháy hỏng…
- Tờ khai quyết toán các loại thuế
- Chứng từ nộp tiền thuế
- Chứng từ khấu trừ thuế (nếu có)
+ Hồ sơ, chứng từ
- Hóa đơn đầu ra, đầu vào
- Phiếu thu, chi, nhập kho, xuất kho
Chú ý những trường hợp đặc biệt như xuất biếu tặng, khuyến mại, tiêu dùng nội bộ, trả thay lương, thanh lý hàng tồn… thì bộ hồ sơ cần có thêm các giấy tờ liên quan như quyết định, biên bản đi kèm và nhớ xuất hóa đơn đầy đủ (trừ tiêu dùng nội bộ hiện nay không phải xuất hóa đơn)
- Bộ hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu (nếu có)
- Hồ sơ về tiền lương: Hợp đồng lao động, Chấm công, Bảng lương, Đăng ký giảm trừ gia cảnh (nếu có), Hồ sơ người phụ thuộc, Bảng kê trích nộp các khoản theo lương, Quy chế lương, thưởng…
- Hồ sơ tài sản cố định (Hóa đơn, Biên bản giao nhận, Kiểm định, QĐ đưa vào sử dụng…)
- Chứng từ ngân hàng: Sổ phụ, Báo Nợ, Báo Có, chứng từ chi tiết đi kèm, đăng ký Internet Banking để có sao kê bản mềm…
- Các quy chế chế của công ty (nếu có) ban hành về: định mức công tác phí, định mức xăng xe, văn phòng phẩm, định mức nguyên vật liệu…
- Hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng ngoại, phụ lục hợp đồng, gia hạn hợp đồng…

NẾU CÔNG TY BẠN CHƯA BIẾT QUYẾT TOÁN THAM KHẢO THÊM: Dịch vụ kế toán

Nếu chưa biết làm kế toán tham khảo: Khóa học kế toán thực hành


Cùng bình luận !