2016/02/11 Bình luận : Lượt xem: 2016
Số dư tiền mặt tiêu cực trên bảng cân đối? Và phương pháp xác định được nguyên nhân gây ra số dư tiêu cực.

Số dư tiền mặt tiêu cực trên bảng cân đối?

Một số dư tiền mặt tiêu cực xuất hiện trên bảng cân đối kế toán khi các tài khoản tiền mặt trong sổ cái có dư nợ tín dụng . Dư nợ tín dụng hoặc tiêu cực trong các tài khoản tiền mặt sổ cái tổng hợp thường được gây ra bởi một công ty hoặc tổ chức bằng văn bản kiểm tra cho nhiều hơn số tiền trong tài khoản tiền mặt sổ cái chung.

Khi chuẩn bị các bảng cân đối, dư âm trong tài khoản tiền mặt sẽ xuất hiện như một trách nhiệm pháp lý hiện hành (Kiểm tra viết trong dư thừa của Cash Balance) thay vì báo cáo tiền mặt tiêu cực như là một tài sản hiện tại .

Một số dư tiền mặt tiêu cực trong sổ cái (trên bảng cân đối) không có nghĩa là tài khoản ngân hàng của công ty là thấu chi. Ví dụ, nếu một công ty viết séc cho $ 100,000 và mail cho họ vào cuối ngày để các nhà cung cấp ở tiểu bang khác, những người kiểm tra có thể không rõ ràng các tài khoản ngân hàng trong bốn ngày.

Các tài khoản sổ cái có thể hiển thị một âm $ 40,000 nhưng các ngân hàng kiểm tra tài khoản có thể được báo cáo một sự cân bằng tích cực của $ 60,000. Nếu số tiền công ty hơn $ 40,000 sáng mai, các số dư ngân hàng sẽ không hiển thị một thấu chi vì số dư ngân hàng sẽ đủ lớn để trả $ 100,000 kiểm tra khi họ rõ ràng kiểm tra tài khoản của công ty trong một vài ngày.    

>> Thấu chi ngân hàng là gì ? Phương pháp xác định.


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/