2015/11/06 Bình luận : Lượt xem: 13810
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Sự khác nhau giữa chi nhánh và đại lý bán hàng (Sales Agencies and Branches) cách phân biệt giữa cơ sở chinh nhánh, đại lý cấp 1, 2 3...

Phân biệt các chi nhánh và đại lý bán hàng

CÁC CHI NHÁNH VÀ ĐẠI LÝ BÁN HÀNG  (Sales Agencies and Branches)

Thường có một sự phân biệt kỹ thuật giữa đại lý bán hàng và chi ngánh. Đại lý bán hàng được lập để bày hàng và nhận đơn đặt hàng của khách hàng hay cho khách hàng lập tín dụng. Đại lý bán hàng không phải là thực thể kinh doanh haya kế toán riêng. Thông thường, sổ sách kế toán duy nhất cần cho đại lý bán hàng là lập các biên nhận tiền mặt và giải ngân (disbursements), được sử lý chính yếu giống như ở hệ thống chi phí nhỏ. Hệ thống kế toán trung tâm của doanh nghiệp giữ duy trì sổ sách bán buôn qua các hoạt động đại lý và phí tổn hàng bán liên quan và các chi phí khác.


        Đối lại, hoạt động chi ngánh là chứa hàng, bán hàng cho khách hàng, cho khách hàng lập tín dụng, thu các món, chịu chi phí, và thi hành các công việc khác, thường thì kết hợp với các hoạt động của một xí nghiệp kinh doanh riêng rẻ. Những hoạt động như thế được tính toán qua các hệ thống kinh tế chi ngánh riêng song hành với các hệ thống của các doanh nghiệp độc lập ngoại trừ trong cách tính toán vốn sở hữu và trong vào sổ các giao dịch giữa chi ngánh và văn phòng chánh của xí nghiệp. 


        Nhiều hoạt động chi ngánh lớn hơn là kết quả của liên kết doanh nghiệp trong đó những công ty còn tồn tại thành lập các thực thể chi ngánh để tính toán các hoạt động của các công ty liên kết đã giải thể. Trong những trường hợp như thế, hệ thống thông tin (hệ thống máy tính lưu giữ và sử lý thông tin) tồn tại của các công ty liên kết có thể chuyển đổi sang hệ thống kế toán kế toán trụ sở chính và chi ngánh chỉ với những điều chỉnh rất nhỏ. Phương pháp kết hợp kế toán nầy thì thường rất kinh tế (tiết kiệm) trong đó tránh những thay đổi lớn trong hệ thống thông tin tồn tại và giảm thiểu những gián đoạn trong hoạt động kinh doanh thông thường. Phương pháp nầy cũng làm dễ dàng cho việc chuyển nhượng cái chi ngánh mới nếu các hoạt động không sinh lợi.


        Mặc dù các sự phân biệt kỹ thuật trong xếp hạng các đại lý bán hàng và chi ngánh có thể rất quan trọng trong tiếp thị, quảng cáo, và trong các mục đích kinh doanh khác, chúng không đặc biệt hữu ích cho các mục đích kế toán. Vài đại lý bán hàng cũng có trử hàng trong buôn bán, và vài hoạt động chi ngánh có trách nhiệm hạn chế trong giữ gìn sổ sách khách hàng và trong chấp thuận tín dụng. Nhiều xí nghiệp có hoạt động chi ngánh đã tập trung hoá tín dụng của khách hàng, lập hoá đơn dịch vụ trên cơ bản vùng hay phạm vi công ty. Hệ thống kế toán cho một vị trí kinh doanh xa xôi, dù đó là chi ngánh hay đại lý bán hàng, phải được hoạch định để thu thập thông tin cần thiết càng kinh tế càng tốt.

>> Bài tập kế toán ngoại tệ


Cùng bình luận !