2016/01/09 Bình luận : Lượt xem: 4393
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn đã biết định khoản Tài khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn TT200 chưa ? Liệt kê được đầy đủ các tài khoản liên quan đế đầu tư ngày đáo hạn.

Tài khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

Dưới đây là bảng tổng hợp liệt kê đầy đủ nhất về tài khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn công nợ phải trả, phải thu....Cập nhật mới nhất theo thông tư 200/BTC/2014.

ĐẦU TƯ NẮM GiỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN

Diễn giải

TK NỢ

TK CÓ

Khi gửi tiền có kỳ hạn, cho vay, mua các khoản đầu tư để nắm giữ đến ngày đáo hạn = tiền

128

111,112

Định kỳ kế toán ghi nhận phải thu về lãi tiền gửi ( lãi nhập gốc)

515 (nếu không nhập gốc Nợ 138/ Có 515)

Mua trái phiếu nhận lãi trước

111,112 ( thực chi), 3387 ( Lãi nhận trước)

Trả tiền mua trái phiếu nhận lãi định kỳ, nhận lãi sau

111,112

Đánh giá lại số dư khoản đầu tư ( Lãi)

413

Thu hồi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

111,112,131,,,,,Có 515 ( lãi), Nợ 635 ( lỗ)

128

Chuyển các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thành đầu tư vào công ty con, công ty liên kết

221,222…Có 515 ( lãi), Nợ 635 ( lỗ)

Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán ( Lãi nhận định kỳ)

111.112

Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán ( Lãi nhận cuối kỳ)

111,112,

128, 138 ( Lãi kỳ trước), 515 ( lãi kỳ đáo hạn)

Khoản tốn thất do khônng thu hồi được các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chưa lập dự phòng

635

128

Đánh giá lại số dư khoản đầu tư ( Lỗ)

413

 

Chúng tôi cung cấp chia sẻ cho bạn : Bảng thống kê tài khoản chứng khoán 

Bạn nào có thắc mắc chưa hiểu có thể COMMENT phía dưới chúng tôi sẽ giải đáp và gửi mail cho bạn.

 


Cùng bình luận !