2017/05/19 Bình luận : Lượt xem: 1070
Tại sao một bảng cân đối kế toán sẽ liệt kê các khoản nợ không phải là số âm? Sự khác biệt giữa tỷ lệ hiện tại và vốn lưu động là gì?

Tại sao một bảng cân đối kế toán sẽ liệt kê các khoản nợ không phải là số âm?

Một số phần mềm kế toán sẽ sử dụng dấu trừ hoặc dấu ngoặc đơn để cho biết số dư tín dụng , trong khi con số tích cực cho thấy số dư nợ . Phần mềm kế toán thường có một lựa chọn để in các số dư tài khoản nợ trong bảng cân đối kế toán mà không có dấu hiệu tiêu cực. Tìm trong phần định dạng của phần mềm, phần bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính hoặc biểu đồ tài khoản học phí khoa hoc ke toan tai nam dinh

Nếu chỉ có một tài khoản nợ có một dấu hiệu tiêu cực, có thể là tài khoản nợ có một số dư nợ. Ví dụ: nếu tài khoản Interest Payable có số dư tín dụng 600 đô la và sau đó khoản thanh toán là 605 đô la được ghi trong tài khoản, Tài khoản Interest Payable sẽ có số dư nợ là 5 đô la. Nếu một bảng cân đối được chuẩn bị tại thời điểm đó, nó sẽ liệt kê các Tài khoản phải trả với số dư âm là 5 đô la (và các khoản nợ khác sẽ là số dương).

Sự khác biệt giữa tỷ lệ hiện tại và vốn lưu động là gì?

Các tỷ lệ hiện nay là tỷ lệ (hoặc thương hoặc phần) số tiền của tài sản lưu động  chia cho số lượng nợ ngắn hạn lớp học kế toán tại bắc giang 

Vốn hoạt động không phải là một tỷ lệ, tỷ lệ hoặc doanh số, mà là một khoản tiền . Vốn lưu động là số tiền còn lại sau khi các khoản nợ ngắn hạn được trừ vào tài sản lưu động. 

Để minh họa sự khác biệt giữa tỷ lệ hiện tại và vốn lưu động, giả sử rằng bảng cân đối tài sản của công ty báo cáo tài sản hiện tại là 60.000 USD và nợ hiện tại là 40.000 USD. Tỷ lệ hiện tại của công ty là 1,5-1 (hoặc 1,5: 1, hoặc chỉ đơn giản là 1,5), kết quả từ việc chia 60,000 đô la cho 40,000 đô la. Vốn hoạt động của công ty là 20.000 đô la, phần còn lại sau khi trừ 40.000 đô la từ 60.000 đô la. 

AccountingCoach PRO chứa 24 mẫu trống để hướng dẫn bạn tính toán và hiểu biết các tỷ lệ tài chính thông dụng. Ngoài ra, còn có 24 mẫu điền đầy đủ dựa trên số tiền từ hai báo cáo tài chính cũng được bao gồm cả trung tâm kế toán tại Hà Nam


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/