2015/10/22 Bình luận : Lượt xem: 7267
Công thức tính thuế GTGT 10% hay 5% thậm trí 1%, 2%, hay 3%, 4% , 6%, 7%, 8%, 9%.. bạn đều có thể tính được chính xác đơn giản.

Tính thuế GTGT 10% như thế nào ?

Nhiều bạn hiện đang còn thắc mắc cái vụ tính thuế GTGT 10% hay 5% như thế nào cho chuẩn. KẾ TOÁN HÀ NỘI hướng dẫn bạn cách tính thuế 10% như sau:

VD: Bạn mua một sản phẩm nào đó với tổng giá trị như sau : 88.000.000 VND. ( Đã bao gồm tiền thuế GTGT 10% )

Tính tiền thuế GTGT 10% ntn ? để bạn hạch toán vào tài khoản kế toán cho chính xác :

Công thức tính tiền thuế GTGT như sau :

 

Tiền thuế GTGT = Tổng tiền - ( Tổng tiền /( 1+10%)).

Ta có : Tiền thuế GTGT = 88.000.000  - ( 88.000.000/1,1)= 8.000.000 VND

 

Đơn giản vậy thôi bạn nhé.

Giờ bạn tính ví dụ cho tôi bài toán như sau :

VD: Tổng giá trị sản phẩm là 56.340.000 VND đa bao gồm tiền thuế GTGT 8%. Giờ bạn tính tiền thuế GTGT là bao nhiêu ?

Kết quả : Tiền thuế GTGT 8% = 4.174.000 VND.

 

Nếu bạn không hiểu có thể comment phía dưới bạn nhé


Cùng bình luận !