2015/06/03 Bình luận : Lượt xem: 11861
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hãy định khoản các nghiệp vụ kế toán trên vào bảng chữ T Nếu các quan hệ đối ứng tài khoản kế toán sau đây. Kèm đáp án phía dưới các bạn so sánh đối chiều

Bài tập định khoản kế toán tổng hợp + Lời giải

1) Đồng chí giám đốc góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng là 600 tr đồng.
2) Mua hàng hoá về nhập kho giá mua 50 tr đồng (Giá mua chưa bao gồm thuế GTGT ) đã thanh toán bằng tiền mặt.
3) Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 100 tr đồng.
4) Chi phí vận chuyển hàng hoá trên hết 1.1 tr đồng đã bao gồm thuế GTGT, thanh toán bằng tiền mặt
5) Tạm ứng cho bôh phận ành chính để chi trả tiếp khách hết 10 tr. bằng tiền mặt
6) D/C Phó giảm đốc góp vốn kinh doanh bằng tài sản cố định 500 tr đồng có biên bản kèm theo.
7) Mua công cụ dụng cụ về nhập kho hàng hoá 5tr (Giá mua chưa bao gồm tiền thuế GTGT 10%) thanh toán bằng tiền mặt.
8) Doanh nghiệp mua nguyên vật liệu về sản xuất giá mua 110tr đồng (Giá mua đã bao gồm thuế GTGT) còn nợ chưa thanh toán cho người bán.
9) Thanh toán tiền công vận chuyển số nguyên vật liệu trên 3.3tr đồng ( Giá trên đã bao gồm  thuế GTGt 10%) thanh toán tiền mặt.
10) Phó giảm đốc góp vốn kinh doanh bằng tài sản cố định (Day truyền sản xuất) 400 tr đồng.

Yêu cầu : 

- Hãy định khoản các nghiệp vụ kế toán trên vào bảng chữ T
- Nếu các quan hệ đối ứng tài khoản

KẾ TOÁN HÀ NỘI đưa ra đáp án như sau:

1) Nợ 112 :600.000.000
         Có 411: 600.000.0000

2)  Nợ 156 : 50.000.000
     Nợ 133 :  500.000
           Có 112: 5.500.000

3)   Nợ 111: 100.000.000
           Có : 100.000.000

4)   Nợ 156 : 1.000.000
      Nợ 133: 100.000
             Có 111: 1.100.000

5)   Nợ 141 : 10.000.000
            Có 111 : 10.000.000

6)  Nợ 211 : 500.000.000
          có 411: 500.000.000 

7)  Nợ 153 : 5.000.000
      Nợ 133 :  500.000
             Có : 111: 5.500.000

8)   Nợ 152: 100.000.000
      Nợ 133:  10.000.000
            Có 311: 110.000.000

9)  Nợ 152  3.000.000
     Nợ 133 : 300.000
            Có 111: 3.300.000

10)  Nợ 211: 400.000.000
            Có 411:  400.000.000

Ngoài ra chúng tôi cung cấp 1 list danh sách bài tập định khoản kế toán để các bạn tham khảo

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !