2016/01/11 Bình luận : Lượt xem: 2248
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Danh sách Các tài khoản kế toán hàng mua đang đi đường hướng dẫn định khoản tài khoản kế toán mới nhất TT200.

Các tài khoản kế toán hàng mua đang đi đường 

Hàng hóa, nguyên vật liệu bạn mua nhưng chưa nhập kho của doanh nghiệp gọi là hàng đi đường, đang vận chuyển trên đường thì bạn hạch toán như thế nào và hạch toán vào tài khoản nào trong sổ nhật ký chung.

Danh sách các tài khoản kế toán hàng mua đang đi đường giúp bạn định hình, hạch toán chính xác nhất.

KẾ TOÁN HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG

Diễn giải

TK NỢ

TK CÓ

Cuối kỳ kế toán, căn cứ hóa đơn những hàng đã mua trong kỳ chưa về kho

151

331,111,112,141

Sang tháng sau, khi hàng về nhập kho

152,153,156

151

Giao thẳng hàng mua đang đi đường cho KHàng, hoặc gửi thẳng cho đại lý

157.632

Hàng đang đi đường bị mất, hoa hụt

1381

 

>> Bạn nên tham khảo thêm : Hạch toán tài khoản kế toán tạm ứng


Cùng bình luận !