Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Cách nhúng nhạc vào bản trình bày PowerPoint
2018/09/21 Bình luận : Lượt xem: 1544
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Trong PowerPoint, làm nổi bật trang chiếu nơi bạn muốn bắt đầu nhạc Cách nhúng nhạc vào bản trình bày PowerPoint Từ trình đơn, chọn: INSERT> PHIM VÀ ÂM THANH> SOUND TỪ FILE

Cách nhúng nhạc vào bản trình bày PowerPoint

Bươc 1 Trong PowerPoint, làm nổi bật trang chiếu nơi bạn muốn bắt đầu nhạc.

Cách nhúng nhạc vào bản trình bày PowerPoint

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2 Từ trình đơn, chọn: INSERT> PHIM VÀ ÂM THANH> SOUND TỪ FILE

+ mẫu chứng từ ghi sổ

mẫu phiếu xuất kho
Bước 3 Duyệt trong hộp thoại để chọn tệp nhạc. Trả lời "Bạn có muốn âm thanh phát tự động trong trình chiếu không?"


Bước 4 Bạn sẽ thấy biểu tượng âm thanh trên trang trình bày của mình. Biểu tượng đặt lại vị trí.

Bước 5 Để điều chỉnh các tùy chọn phát lại, nhấp chuột phải vào biểu tượng âm thanh và chọn TÙY CHỈNH TÙY CHỈNH. Chọn EFFECT OPTION từ danh sách thả xuống.


Bước 6 PowerPoint sẽ tự động nhúng các tệp âm thanh được hỗ trợ có kích thước tối đa 100K. Các tệp lớn hơn cài đặt mặc định sẽ được liên kết chứ không được nhúng.

 

Bước 7 Để tăng kích thước mặc định lên 50.000K, hãy chọn: CÔNG CỤ> TÙY CHỌN

Bước 8 Trong hộp thoại OPTIONS, chọn tab GENERAL. Thay đổi 100 Kb thành bất kỳ số nào lên tới 50.000 Kb. Nhấp vào OK.


Bước 9 Các tệp lớn hơn kích thước đã chọn sẽ được liên kết chứ không được nhúng. Bạn phải sao chép các tệp được liên kết với tệp bản trình bày của mình để vận chuyển bản trình bày của mình. Các tệp âm thanh được nhúng là một phần của tệp trình bày của bạn.

Mời bạn xem thêm: bài tập excel nâng cao && Mẹo sử dụng hàm IF


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]