2016/01/09 Bình luận : Lượt xem: 2306
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn Định khoản tài khoản chứng khoán kinh doanh TT200 BTC/2014 mới nhất năm 2016

Định khoản tài khoản chứng khoán TT200

Trong chứng khoán nhiều tài khoản khiến ta nhầm lẫm do các bạn ít được va chạm với nó. KE TOAN HA NOI hướng dẫn bằng bảng thống kê tập hợp tài khoản nợ, có của chứng khoán kinh doanh cho các bạn kế toán tiện theo dõi.

CHỨNG KHOÁN KINH DOANH

Diễn giải

TK NỢ

TK CÓ

Mua chứng khoán kinh doanh ( giá mua + chi phí môi giới,…)

121

111,112,331,141,244

Thu lãi trái phiếu và các chứng khoán tiếp tục mua bổ sung trái phiếu, tín phiếu

515

Hoán đổi cổ phiếu

121,Có 515 ( lãi), Nợ 635 ( lỗ)

Đánh giá số dư chứng khoán ( Lãi)

413

Lãi dồn tích trước khi mua chứng khoán

111,112,138,..

121

Chuyển nhượng chứng khoản

111,112,131, 515 ( lãi), 635 ( Lỗ)

Thu hồi hoặc thanh toán chứng khoán kinh doanh đáo hạn

111,112,131

Hoán đổi cổ phiếu

121,Có 515 ( lãi), Nợ 635 ( lỗ)

Đánh giá số dư chứng khoán ( Lỗ)

413

 

Hướng dẫn định khoản tài khoản 138 và tài khoản 128 

 

Bạn nào có thắc mắc chưa hiểu có thể COMMENT phía dưới chúng tôi sẽ giải đáp và gửi mail cho bạn.

 

Cùng bình luận !