Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Download Giáo trình Excel 2003 - Ebook học excel
2015/06/11 Bình luận : Lượt xem: 21061
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn muốn tự học excel 2003 ở nhà mà chưa biết tìm giáo trình ở đâu để download. Ebook hướng dẫn cho tiết cho bạn từng bước 1 thực hành.

Download Giáo trình Excel 2003

Giáo trình Excel 2003 tuy không còn là mới mẻ với các bạn đang học kế toán hay tin học văn phòng. Những bạn không thể phủ nhận được một điều đó là phiên bản excel được nhiều người sử dụng nhất, phổ biến nhất hiện nay. 

Nhất với các bạn mới học excel thì việc tìm được và  Download Giáo trình Excel 2003 quả thực rất dễ học cho các bạn. Ta muốn làm gì thì có từng chu trình một, đi từ dễ nên đến khó..từ excel 2003, 2007, 2010, 2013..tiếp theo sau nhiều phiên bản hơn nữa. Đây là ebook tự học excel hay nhất từ trước đến nay

Sau đây là một số nội dung sơ qua giáo trình excel 2003 sẽ cung cấp cho các bạn:
1. Khởi động 
2. Giới thiệu bảng tính Excel 
II.CÁC THAO TÁC CƠ BẢN 3 1. Mở bảng tính mới .............................................................................................3
2. Lưu bảng tính....................................................................................................3
3. Đóng bảng tính ..................................................................................................3
4. Mở bảng tính .....................................................................................................3
5. Trang hiện hành, ô hiện hành..........................................................................3
6. Nhận dạng con trỏ............................................................................................4
7. Cách nhập và chỉnh sửa dữ liệu trên ô hiện hành .........................................4 
CHƯƠNG 2: SOẠN THẢO NỘI DUNG BẢNG TÍNH..................... 5
1.Nhập dữ liệu kiểu số và văn bản......................................................................5
2. Chỉnh sửa dữ liệu trong ô.................................................................................6
3. Thao tác chọn/hủy chọn ô, dòng, cột...............................................................6 
3.1 Chọn một ô.......................................................................................................6
3.2 Chọn vùng ô liên tục hình chữ nhật...............................................................6
3.3 Chọn vùng ô rời rạc.........................................................................................6
3.4 Chọn một cột, dãy cột liền nhau, dãy cột rời rạc............................................7
3.5 Chọn một dòng, dãy dòng liền kề nhau, dãy dòng rờ rạc.............................7
3.6 Chọn toàn bộ bảng tính...................................................................................7
3.7 Hủy chọn..........................................................................................................8 
4. Điềsố thứ tự tựđộng ......................................................................................8
5. Sao chép, di chuyển, xóa, chèn các ô ...............................................................8 
5.1 Sao chép các ô..................................................................................................8
5.2 Di chuyển các ô................................................................................................9
5.3 Xóa nội dung các ô ..........................................................................................9
6. Thêm/xóa dòng, cột...........................................................................................9
7. Thao tác với bảng tính....................................................................................10 
7.1 Chèn một trang vào bảng tính.......................................................................10
7.2 Đổi tên trang bảng tính.................................................................................10
7.3 Xóa một trang bảng tính................................................................................10
7.4 Sao chép bảng tính........................................................................................11 
CHƯƠNG 3: THAO TÁC ĐỊNH DẠNG ......................................... 12
1. Thao tác định dạng ô ......................................................................................12 
1.1 Định dạng dữ liệu số thực.............................................................................12
1.2 Định dạng dữ liệu theo dạng ngày tháng.....................................................13
1.3 Định dạng d liệu dạng tiền tệ......................................................................13
1.4 Định dạng dữ liệu theo kiểu phần trăm........................................................14 
2. Định dạng ô chứa văn bản .............................................................................14 
2.1 Thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, dạng chữ...........................................................14
2.2 Thay đổi màu chữ và màu nền......................................................................14

Đây mới chỉ 3 chương trong số 7 chương mà Giáo trình Microsoft Office Excel 2003 cung cấp cho các bạn. Muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa hay download giáo trình excel 2003 này về tham khảo và học thêm tại nhà mà không cần tới trung tâm đào tạo hiện nay.

Link Tải :  Download giáo trình excel

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI chúc bạn luôn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]