Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Ebook sách Kế toán hàng tồn kho 2016
2016/03/17 Bình luận : Lượt xem: 3137
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
bạn có muốn Download hoặc tải Ebook sách Kế toán hàng tồn kho 2016 này về không ? Hãy Comment Email chúng tôi gửi ngay cho bạn.

Ebook sách Kế toán hàng tồn kho 2016

Tài sản tồn kho là rất khó để theo dõi và chỉ định một chi phí, và do đó là một nguồn quan trọng của lỗi báo cáo tài chính. Kế toán hàng tồn kho trình bày mọi vấn đề kế toán cần tạo ra và duy trì một hệ thống toàn diện về kế toán hàng tồn kho. Các chủ đề bao gồm hệ thống kiểm kê kiểm đếm, phân tầng chi phí, dự toán kinh phí chuẩn, phân bổ chi phí, hạ thấp chi phí hay quy luật thị trường, tiết lộ, chuyển giá, ngân sách, đo lường, và nhiều hơn nữa. 

Chương 1. Tổng quan về hàng tồn kho

Phần I - Hàng tồn kho Ghi Giữ
Chương 2. Hệ thống Kiểm kê định kỳ và Perpetual 
Chương 3. Hàng tồn kho Ghi chính xác 
Chương 4. Đếm tồn kho và Hòa giải

Phần II - Hàng tồn kho Chi phí
Chương 5. Kết thúc dự toán hàng tồn kho 
Chương 6. Hàng tồn kho Chi phí Layering 
Chương 7. Chuẩn Costing tồn kho 
Chương 8. Việc làm Costing 
Chương 9. Quy trình Costing 
Chương 10. Phân bổ trên cao

Phần III - Hàng tồn kho bổ sung kế toán
Chương 11. Hàng tồn kho lỗi thời 
Chương 12. Lower of Cost hoặc Quy tắc thị trường 
Chương 13. Hàng tồn kho bị hư hỏng, Rework, và phế liệu 
Chương 14. phần và By-Sản phẩm Chi phí 
Chương 15. Kiểm kê tiết lộ tin tức 
Chương 16. Các giao dịch hàng tồn kho

Phần IV - liên quan Inventory chủ đề
Chương 17. Internal Revenue Code cho tồn kho 
Chương 18. Hàng tồn kho chuyển giá 
Chương 19. Kiểm kê Controls 
Chương 20. Kiểm kê gian lận giao dịch 
Chương 21. Kiểm kê Chính sách 
Chương 22. Kiểm kê ngân sách 
Chương 23. Đo Inventory 

>> Sách hướng dẫn làm kế toán

Bạn nào có nhu cầu xin vui lòng comment Email phía dưới KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ gửi qua Email cho các bạn.


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]