2015/10/20 Bình luận : Lượt xem: 3206
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Chủ đề nhận được sự quan tâm của tất cả các bạn sinh viên kế toán đó chính là đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Báo cáo Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

Chương 1:    Khái  quát chung về Công ty sơn. 
Chương 2:    Thực trạng hạch toán kế toán  tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 
Chương 3:    Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán  tiền lương và các khoản trích theo lương.        

Sau đây một số vấn đề làm rõ tại đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

+ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

+ Tổ chức hình thức kế toán. 

+ Tình hình lao động trong bộ máy kế toán 

+ Mô hình bộ máy kế toán.  

+ Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty 

+ Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh  của Công ty

+ Đặc điểm quy trình công nghệ   

+ Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

+ Quá trình phát triển.    
+ Quá trình hình thành.        


 Link download : Ke toan tien luong


   

 

 


Cùng bình luận !