2016/03/17 Bình luận : Lượt xem: 2827
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn lưu ý đây là Ebook về sách Hướng dẫn Phân tích tài chính quyết định kinh doanh tài chính năm 2016

Hướng dẫn Phân tích tài chính quyết định kinh doanh

Phân tích tài chính: Hướng dẫn quyết định kinh doanh  mô tả làm thế nào để trích xuất thông tin có ý nghĩa từ các báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Cuốn sách cũng đào sâu vào một số phân tích có thể được sử dụng để cải thiện các quyết định kinh doanh, chẳng hạn như tối ưu hóa giá cả, quản lý hạn chế, và cấp tín dụng. Một lĩnh vực giải quyết là tài chính, nơi mà các cuốn sách bao gồm các đòn bẩy tài chính, cơ cấu vốn, rủi ro ngoại hối, và nhiều hơn nữa. Các chủ đề khác bao gồm dự báo tài chính, phân tích dòng tiền chiết khấu, và việc định giá mua lại.

Phần I - Giới thiệu
Chương 1. Tổng quan về phân tích tài chính

Phần II - Phân tích báo cáo tài chính
Chương 2. Các báo cáo tài chính 
Chương 3. Những vấn đề kế toán ảnh hưởng đến Tài chính 
Chương 4. Giải thích từ báo cáo tài chính 
Chương 5. Chi phí-Khối lượng-lợi nhuận Phân tích

Phần III - Phân tích hoạt động
Chương 6. Vật giá quyết định 
Chương 7. Chi phí Phân tích đối tượng 
Chương 8. Phân tích Constraint 
Chương Quyết 9. Tín dụng 

Phần IV - Phân tích tài chính
Chương 10. Lựa chọn tài chính 
Chương 11. Đòn bẩy tài chính 
Chương 12. Cơ cấu vốn Phân tích 
Chương 13. Cổ tức Phân tích 
Chương 14. Ngoại hối Phân tích rủi ro 
Chương 15. Lãi suất Phân tích rủi ro

Phần V - Dự báo
Chương 16. Dự báo tài chính 
Chương 17. Quản lý Tỷ lệ tăng trưởng

Phần VI - Phân tích ĐẦU TƯ
Chương 18. Chi phí vốn 
Chương 19. Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền 
Chương 20. Vốn ngân sách 
Chương 21. Các thuê hoặc Mua Quyết định

Phần VII. Chủ đề khác
Chương 22. Mua lại định giá 
Chương 23. Nâng cao giá trị cổ đông 

>> Những chi phí cơ bản trong kế toán 

Bạn nào có nhu cầu xin vui lòng comment Email phía dưới KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ gửi qua Email cho các bạn.


Cùng bình luận !