Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất TT200
2015/12/16 Bình luận : Lượt xem: 95040
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download và tải về Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất TT200 cho các quyết định QĐ 15, 48 ở đâu. Hướng dẫn ghi biên bản như thế nào.

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất TT200

Cuối năm bạn đang cần tìm mẫu biên bản đối chiếu công nợ theo QĐ 15, 48 hay theo TT200/BTC để rà soát đối chiếu công nợ với đơn vị hợp tác kinh doanh.

Sau đây KE TOAN HA NOI giới thiệu mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất cho các bạn tham khảo, sử dụng.

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KTHN

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 15  Tháng 12 năm 2015

 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

 
-       Căn cứ vào biên bản bàn giao và nhận hàng hóa.
-       Căn cứ vào thoả thuận giữa bên A và bên B
 
Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2015. Tại văn phòng CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI chúng tôi gồm có Bên A là Công ty XKLD NHAT BAN, Bên B là Công Ty Kế Toán Hà Nội cùng nhau đối chiếu khối lượng công việc như sau

1. Bên A (Bên mua): Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Nam
-       Địa chỉ           : Số 45 Bùi Xương Trạch – P.Khương Đình – Q.Thanh Xuân – Tp.Hà Nội
-       Điện thoại      :     04. 38345356                               Fax: 04. 38345356
-       Đại diện         :     Nguyễn Bích Liên                        Chức vụ: Kế Toán trưởng

2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
-       Địa chỉ                        : Số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
-       Điện thoại      : 0982 686 028                                  Fax:
-       Đại diện         : Đào Văn Hải                           Chức vụ: Trưởng Phòng KD
Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:

  1. Công nợ đầu kỳ: 0 đồng
  2. Số phát sinh trong kỳ gồm như sau:

 

STT

Tên sản phẩm

Đơn vị
Tính

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền
 

1

Điều hòa DAIKIN

Chiếc

05

10.000.000

50.000.000

2

Điều hòa LG

Chiếc

15

10.000.000

150.000.000

3

Tổng cộng (3 = 1 + 2)

 

 

 

200.000.000

 
3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng
 
4. Kết luận: Tính đến hết ngày..15/12/2015 bên A phải thanh toán cho CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI số tiền là: (Hai trăm triệu đồng chẵn)
 
- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

 

         ĐẠI DIỆN BÊN A

 

          Ký ghi rõ họ tên

                   ĐẠI DIỆN BÊN B

 

                     Ký ghi rõ họ tên

 


Bạn nào cần mẫu biên bản đối chiếu công nợ này xin vui lòng để lại Email ở phía dưới chúng tôi gửi cho bạn download và sử dụng.

>> Tham khảo : Công việc kế toán tài chính phải làm

 

mẫu biên bản xác nhận công nợ , mẫu bảng đối chiếu công nợ , mẫu biên bản đối chiếu công nợ cuối năm , mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng excel , mẫu biên bản đối chiếu công nợ chuẩn , tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ , download mẫu biên bản đối chiếu công nợ ,đối chiếu nợ thuế....

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]