2016/03/16 Bình luận : Lượt xem: 2875
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn và Mô tả công việc Kế toán kho 2016 cần phải làm trong doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu, xây lắp.

Mô tả công việc Kế toán kho 2016

Vị trí Mô tả : Kế toán kho

Chức năng cơ bản: Các vị trí nhân viên kế toán tạo ra các giao dịch tài chính và tạo ra các báo cáo tài chính từ các thông tin đó. Việc tạo ra các giao dịch tài chính bao gồm các thông tin gửi bài đến các tạp chí kế toán hoặc phần mềm kế toán từ chứng từ như hóa đơn cho khách hàng, thu tiền, và hóa đơn nhà cung cấp. Các nhân viên kế toán cũng hòa giải tài khoản để đảm bảo độ chính xác của họ.

Trách nhiệm của kế toán kho :

Mua vật tư, thiết bị theo uỷ quyền quản lý
mức độ cung cấp văn phòng Màn hình và sắp xếp lại khi cần thiết
Tag và màn hình tài sản cố định
Trả hóa đơn nhà cung cấp một cách kịp thời
Mang tất cả giảm giá hợp lý trên hóa đơn nhà cung cấp
Trả bất kỳ khoản nợ như nói đến hạn thanh toán
Giám sát mức nợ và phù hợp với nợ công ước
xuất hoá đơn cho khách hàng
Thu thuế doanh thu từ khách hàng và nộp cho chính phủ
Đảm bảo thu được thu thập kịp thời
biên lai thu tiền kỷ lục và làm cho tiền gửi ngân hàng
Tiến hành hàng tháng hòa giải của tất cả các tài khoản ngân hàng
Tiến hành đối chiếu định kỳ của tất cả tài khoản để đảm bảo độ chính xác của họ
Duy trì các quỹ tiền mặt
Phát hành báo cáo tài chính
Cung cấp thông tin cho kế toán bên ngoài người tạo ra báo cáo tài chính của công ty
Lắp ráp thông tin cho kiểm toán độc lập kiểm toán hàng năm
Tính toán và phát hành phân tích tài chính của các báo cáo tài chính
Duy trì một hệ thống hồ sơ kế toán có trật tự
Duy trì các biểu đồ của tài khoản
Duy trì ngân sách hàng năm
Tính phương sai từ ngân sách và báo cáo các vấn đề quan trọng để quản lý
Tuân thủ với các địa phương, tiểu bang, và yêu cầu báo cáo chính phủ liên bang
Quy trình biên chế một cách kịp thời
Cung cấp hỗ trợ văn phòng và hành chính để quản lý theo yêu cầu


Trình độ chuyên môn mong muốn: Các ứng cử viên kế toán viên phải có bằng đại học của liên kết trong kế toán hoặc quản trị kinh doanh, kinh nghiệm kinh doanh hoặc tương đương, cũng như kiến thức về kế toán và nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. Sẽ được ưu tiên những ứng viên có một kiến thức làm việc của _____ gói phần mềm kế toán.

 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !