Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Nguyên tắc định khoản kế toán bạn phải biết
2015/06/11 Bình luận : Lượt xem: 9382
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Định khoản kế toán như thế nào ? Dựa vào nguyên tắc nào để định khoản kế toán tốt nhất, chính xác nhất của kế toán doanh nghiệp

Nguyên tắc định khoản kế toán bạn phải biết

Biết định khoản hạch toán kế toán là bạn nắm được 1 phần thắng lợi trong kế toán. Bạn phải định khoản kế toán bạn mới làm sổ kế toán tốt được. Không bạn chỉ cần sai 1 ly đi 1 dặm luôn. Là kế toán viên bạn cần phải biết được Nguyên tắc định khoản kế toán và thuộc làu như lòng bàn tay.

KẾ TOÁN HÀ NỘI đưa ra 3  Nguyên tắc định khoản kế toán bạn tuân thủ 3 bước sau:

B1: Xác định yếu tố biến động trong 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đưa vào các tài khoản tương ứng.
B2:  Phân tích sự tăng giảm của các tài khoản và ghi Nợ và ghi Có vào các tài khoản tương ứng
B3:  Sắp xếp tài khoản ghi Nợ trước Có sau
    
Lưu ý: Tổng tiền bên Nợ phải bằng tổng tiền bên Có (mang tính chất đối ứng)

VD 4: Vay ngắn hạn 80trđ để trả nợ nhà cung cấp.

nguy-tac-dinh-khoan-ke-toan
Nợ 331       : 80.000.000
       Có 311 :        80.000.000

 

 

Ví dụ 1:  Rút TGNH về nhập quỹ số tiền 10tr.

Nợ 111     : 10.000.000
    Có 112 :      10.000.000


VD 2: Trả tiền cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản số tiền 30tr

Nợ 331     : 30.000.000
    Có 112 :     30.000.000


VD 3:  Mua Hàng hóa nhập kho,số tiền trên hóa đơn 5 triệu. (Chưa bao gồm 10% thuế VAT ),thanh toán ngay bằng Tiền mặt

Nợ 156       : 5.000.000
Nợ 133       :     500.000 
       Có 111 : 5.500.000


VD 4: Vay ngắn hạn 80trđ để trả nợ nhà cung cấp.

Nợ 331       : 80.000.000
      Có 311 :   80.000.000

Để định khoản tốt nhất bạn nên tham khảo khoá học thực hành nguyên lý kế toán tại KẾ TOÁN HÀ NỘI

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]