Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Nợ cho vốn chủ sở hữu là gì?
2019/05/11 Bình luận : Lượt xem: 1209
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Nợ cho vốn chủ sở hữu là gì? Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là tỷ lệ tài chính, thanh khoản so sánh tổng nợ của công ty với tổng vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cho thấy tỷ lệ tài chính của công ty đến từ các chủ nợ và nhà đầu tư.

Nợ cho vốn chủ sở hữu là gì?

 Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao hơn cho thấy rằng tài trợ chủ nợ (vay ngân hàng) được sử dụng nhiều hơn so với tài trợ của nhà đầu tư (cổ đông).

Công thức
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu được tính bằng cách chia tổng nợ phải trả cho tổng vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu được coi là tỷ lệ bảng cân đối kế toán vì tất cả các yếu tố được báo cáo trên bảng cân đối kế toán.

Xem thêm:

+ bài tập kế toán nguyên liệu vật liệu

+ bài tập kế toán công cụ dụng cụ

Phân tích
Mỗi ngành có điểm chuẩn tỷ lệ nợ khác nhau so với vốn chủ sở hữu, vì một số ngành có xu hướng sử dụng nhiều khoản vay nợ hơn các ngành khác. Tỷ lệ nợ là 0,5 có nghĩa là có một nửa số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu. Nói cách khác, tài sản của công ty được các nhà đầu tư tài trợ 2-1 cho các chủ nợ. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư sở hữu 66,6 cent mỗi đô la tài sản của công ty trong khi các chủ nợ chỉ sở hữu 33,3 cent trên đồng đô la.
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1 có nghĩa là các nhà đầu tư và chủ nợ có cổ phần bằng nhau trong tài sản kinh doanh.

Một tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp hơn thường ngụ ý một doanh nghiệp ổn định hơn về tài chính. Các công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao hơn được coi là rủi ro hơn đối với các chủ nợ và nhà đầu tư so với các công ty có tỷ lệ thấp hơn. Không giống như tài trợ vốn, nợ phải được trả cho người cho vay. Vì tài trợ nợ cũng đòi hỏi phải trả nợ hoặc trả lãi thường xuyên, nợ có thể là một hình thức tài chính đắt hơn nhiều so với tài trợ bằng vốn chủ sở hữu. Các công ty tận dụng số nợ lớn có thể không thể thực hiện thanh toán.

Các chủ nợ xem   tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao hơn là rủi ro vì nó cho thấy rằng các nhà đầu tư đã không tài trợ cho các hoạt động nhiều như các chủ nợ. Nói cách khác, các nhà đầu tư không có nhiều trò chơi như các chủ nợ. Điều này có thể có nghĩa là các nhà đầu tư không muốn tài trợ cho các hoạt động kinh doanh vì công ty hoạt động không tốt. Thiếu hiệu suất cũng có thể là lý do tại sao công ty đang tìm kiếm thêm các khoản nợ.

Thí dụ
Giả sử một công ty có 100.000 đô la tín dụng ngân hàng và khoản thế chấp 500.000 đô la trên tài sản của mình. Các cổ đông của công ty đã đầu tư 1,2 triệu đô la. Dưới đây là cách bạn tính tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]