Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Tính tiền thai sản làm hợp đồng trong nhà nước
2015/11/10 Bình luận : Lượt xem: 2675
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Em làm trong cơ quan nhà nước tại địa phương. Nhưng trước khi sinh em làm hợp đồng chưa vào biên chế. Em hưởng chế độ thai sản như sau có chính xác không

Tính tiền thai sản làm hợp đồng trong nhà nước

Trường hợp của bạn làm trong cơ quan nhà nước như sau : 

" Toi tham gia bhxh tu nam 2009. he so luong cua toi la 2,1 nhung vi la can bo hop dong nen chi duoc huong 85% luong. toi sinh e be vao thang 6 nam 2015 nhung co quan bhxh chi tra cho toi 10 trieu 400 ngan dong. Lieu co dung khong muc luong hien huong cua toi la 2,1 x 85%. Vua qua co quan bhxh chi tra che do thai san cho toi la 10 trieu 400 ngan dong. Toi muon hoi bhxh tra nhu vay da dung chua "

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin được trả lời bạn trong trường tính tiền thai sản như sau:


Trả lời : Theo tình huống bạn hỏi  theo quy định của luật BHXH được áp dụng từ 01/1/2015 thì khi người phụ nữ sinh con mà được hưởng chế độ thai sản phải có điều kiện, mức hưởng, thời gian hưởng như sau:
-    Phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên .
-    Được hưởng 100% mức tiền lương bình quân của 6 tháng liền kế khi nghỉ sinh.
-    Được hưởng 6 tháng trợ cấpthai sản.
-    Được 2 tháng bồi dưỡng thai sản( tã lót) nhưng chỉ bằng mức tiền lương cơ bản của nhà nước quy đinh hiện tại là ( 1.150.000đ x 2 tháng).
-    Nếu bạn mổ đẻ được bồi dưỡng thêm 2 triệu đồng nhưng phải có hồ sơ đầy đủ.
-    Trong suốt thời gian nghỉ sinh theo quy định thì không phảiđóng BHXH.


Như vậy bạn hãy đối chiếu mức lương mà DN của bạn đăng ký đóng BH cho bạn xem như thế đã đúng chưa, nếu chưa đúng bạn hãy làm đơn đề nghị giải quyết theo đúng chế độ hiện hành bạn nhé. Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc.

>> Tham khảo tính tiền chế độ thai sản năm 2015

Chúc bạn thành công !

 


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]